תנאי שימוש באתר:תנאי שימוש אתר weather.org.il: תנאי השימוש שלהלן מסבירים ומדגישים את מדיניות הגלישה ותנאי השימוש באתר (להלן:"האתר").

בטרם הגלישה באתר, ובטרם עשיית כל פעולה באתר כגון: רכישה, תגובה, מעבר בין דפים, מעבר לגורמי שלישיים, אתרים שותפים, מפרסמים וכדומה הינכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן ואת מדיניות הפרטיות באתר. במידה ופרט זה או אחר לא מובן או לכל שאלה אחרת אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות דף צור קשר באתר.

מצורפים תנאי השימוש ("תנאי השימוש") החלים על כל התוכן של האתר תחת שם המתחם www.weather.org.il, לרבות כל התכתבות בדואר אלקטרוני בינך לבן האתר. אנא קראו תנאי שימוש אלה בקפידה לפני השימוש באתר. שימוש בכל חלק באתר זה משמעו שאתה מקבל תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה במלואם, אין להשתמש באתר זה .

Weather.org.ilעשויה לשנות את תנאי השימוש בכל עת על ידי עדכון עמוד זה. עליכם לבדוק את האתר מפעם לפעם בכדי לבדוק את תנאי השימוש הנוכחיים והאם שונו, וכל זאת משום שהם מחייבים אותך. הוראות מסוימות של תנאי השימוש יכולים להיות שהוחלפו או שונו לתנאים המצוינים בדפים מסוימים באתר זה.

אלא אם נאמר אחרת, זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני כל חומר באתר (לרבות ללא הגבלה צילומים ודימויים גרפיים) הם בבעלות Weather.org.il או בבעלות מי מהמורשים מטעמה. כל העתקה או שימוש בחומר מאתר זה לכל מטרה אסורה ולא יכולה להתרחש ללא רשות מפורשת בכתב של Weather.org.il . כל הפרה של התנאים החלים על השימוש באתר זה, תישלל זכותכם להשתמש באתר ותפקע חבורתכם באופן אוטומטי.

מפעם לפעם Weather.org.il יכול לכלול קישורים לאתרים חיצוניים, אשר נוצרו על ידי יחידים וחברות מחוץ לצוות האתר, ואנו עושים זאת כאשר יש רלוונטיות לנושא אותו אתם קוראים, לנוחיותכם. כל שימוש בקישורים אלא, הינם על אחריותו הבלעדית של הגולש. בעוד אנו משתדלים לבדוק את התוכן של האתרים האלה Weather.org.il אינה מפקחת ואינה אחראית להם או על תוכנם, ולכן אינה תומכת בשום צורה ואופן עליהם ולגביהם. כל חומר הנמצא שם, או כל תוצאה העשויה להתקבל מהשימוש בהם, אם תחליט לגשת לכל האתרים של צד שלישי המקושרים לאתר זה, הגולש עושה זאת אך ורק על אחריותו הבלעדית.

אם ברצונכם ליצור קישור לאתר זה, אתה יכול לעשות זאת רק על בסיס רצונך החופשי וללא קשר לאתר Weather.org.il ובכפוף לתנאים הבאים:
  • אתה לא תסיר, תעוות, תשנה או אחרת את הגודל או המראה של הלוגו והעיצוב של אתר Weather.org.il בכל צורה שהיא.
  • אתה לא מורשה ליצור מסגרת או כל מסגרת דפדפן אחר בסביבת הגבול סביב אתר זה.
  • אתה לא תרמוז בשום דרך כי אתר Weather.org.il מאשר כל מוצר או שירות אחר.
  • אתה לא תסלף את הקשר שלך עם Weather.org.il ולא תציג מידע שקרי על אחרים באתר.
  • אין כל דרך להשתמש בכל סימני המסחר, התמונות, האייקונים וכל תוכן או מרכיב של אתר Weather.org.il והמוצגים או לא מוצגים באתר ללא אישור מפורש ובכתב ממנהלי האתר.
  • אתה לא תקשר מאתר שאינו בבעלותך אלא אם כן יש לך הרשאה מבעל האתר לעשות כן.
  • הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן חסר טעם, פוגע או שנוי במחלוקת, מפר זכויות קניין רוחני כלשהן או זכויות אחרות של אדם אחר או בכל דרך אחרת לא לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים.
  • כל הזכיות שמורות לחברה. אין לפרסם, להעתיק בצורה מלאה או חלקית, לשדר, להפיץ, לתרגם, לאחסן, כל חלק מאתר זה ללא אישור מפורש בכתב מבעלי החברה. כל זכויות הקניין כתוצאה מפעילות האתר לרבות תכנים שונים, עיצובים שונים, יישומים, קבצים, קוד מחשב, תמונות משחקים, קטעי וידאו, קטעי אודיו הינם קניינה של החברה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש שהו ללא אישור מפורש ובכתב מבעלי החברה.
  • אתה תהיה מוכרח לשפות את אתר Weather.org.il בכל אובדן או נזק שיגרמו לאתר Weather.org.il או כל חברה בקבוצה שלה בגין הפרה מצדך של הסעיף ותת הסעיפים הקודמים.

אתר Weather.org.il עושה כל מאמץ על מנת להבטיח כי אתר זה יהיה בדרך כלל זמין 24 שעות ביממה, Weather.org.il לא תהיה אחראית אם מכל סיבה שהיא אתר זה אינו זמין בכל עת, או לכל תקופה. גישה לאתר אינטרנט זה עשוי להיות מושעה באופן זמני ללא הודעה מוקדמת במקרה של כשל במערכת, תחזוקה או תיקון, או מסיבות שאינן תלויות באתר Weather.org.il.

הגולש באתר מצהיר כי הוא מודע שיכול וייקרו תקלות בכל זמן. נסיבות התקלות יכולות להיות בשליטת החברה ו/או שאינם בשליטת החברה לדוגמא תקלות כגון: תקלות ונפילות שרת ו/או אי האפשרות לגלוש באתר ו/או מסירת פרטים לאתר שמולאו ע"י הגולש ו/או הפסקות חשמל ו/או האקרים ו/או טעויות אנוש ו/או איבוד מידע כלשהוא ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה, וכן כל תקלה אפשרית אחרת. הגולש באתר מצהיר כי הוא מודע וידוע לו כי יש מגבלות שונות הקיימות ברשת האינטרנט. הגולש מתחייב שלא לתבוע את החברה ו/או האתר ו/או לטעון כנגד החברה ו/או האתר, ו/או כנגד צד שלישי כלשהו בגין אירועים אלו המוזכרים בסעיף זה והוא הגולש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.

הגולש באתר Weather.org.il מסכים ומאשר בזאת כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או שימוש בתכני האתר ו/או יצירת ההפניה כאמור, מהוווים הסכמה לכל האמור לעיל ולגולש לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד האתר ו/או החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.